//////

Archive for the ‘Wiedza o Kobiecie i ciąży’ Category

Cykl płciowy kobiety

Przez długi okres życia  od pokwitania aż do menopauzy zdrowe kobiety mają czasowe krwawienia maciczne. Krwawienia te, zwane popularnie miesiączką, resem, periodem, krwawieniem miesiączkowym, towarzyszą życiu kobiety przez oło 30 lat, nierzadko są powodem dolegliwości, zmartwień, a nawet chorób, ale .wisko to w sensie jego istoty nie jest dobrze znane, nawet przeciętnie kształconej kobiecie. Warto więc poświęcić kilka uwag krwawieniom miesiączkowym. Występowanie okresowego krwawienia z macicy, które dalej nazywać dziemy już miesiączkowaniem, jest jedną z faz cyklu płciowego kobiety. Można nać miesiączkę za końcową fazę lub początek cyklu płciowego. Samo zjawisko ‚stąpienia miesiączki kończy jednakże cykl przemian, jakie dokonują się obrębie macicy, a głównie w jej błonie śluzowej.

Podstawowe gruczoły wydzielania wewnętrznego

Cykl płciowy kobiety regulowany jest przez dwa podstawowe gruczoły wydzielania wewnętrznego. Nadrzędnym jest przysadka, z którą ściśle współprac  inne części mózgu  tzw. podwzgórze oraz kora mózgu i jajniki. Wydzielane przez te gruczoły hormony wzajemnie oddziałują na siebie, tworząc ukl sprzężenia zwrotnego. Pod wpływem działania substancji hormonalnych w ustu kobiety, a głównie w jej narządzie płciowym, odbywają się opisane przemiai które powtarzają się cyklicznie  przeciętnie co miesiąc. Jest to oczywiście obi bardzo uproszczonej samoregulacji ustrojowej. Pewne odchylenia w działalno hormonów mogą przejawiać się skróceniem lub wydłużeniem cyklu, skąpym i bardzo obfitym krwawieniem macicznym, zatrzymaniem, tj. niewystąpienie miesiączki przez dłuższy czas.

Czynniki hormonalne wpływające na regulację cyklu miesiączkowego

Jak wspomniano, główną rolę w tej regulacji przypisujemy układowi po wzgórzowo-przysadkowemu. Odpowiednie neurohormony podwzgórza pobudź ją do wydzielania przez przedni płat przysadki podstawowego hormonu, jakim ji hormon dojrzewania pęcherzyków jajnikowych w jajniku, zwany też folikul stymuliną (FSH). Ten właśnie hormon zapoczątkowuje cykl jajnikowy, powoduj wydzielanie przez jajnik estrogenów oraz pobudza do wzrostu i dojrzewan pęcherzyki (w dojrzałej fazie  tzw. pęcherzyki Graafa), a więc przygotowuje jajn do wydzielania jajeczka. Przy odpowiednim stężeniu hormonów estrogennych  krwi włącza się z przysadki następny ważny hormon gonadotropowy  hornu luteinizujący (LH) , który powoduje wystąpienie jajeczkowania, a jego dals działanie pobudza do rozwoju (w miejsce pękniętego pęcherzyka) ciałko żól i stymuluje wydzielanie drugiego, ważnego hormonu żeńskiego, tzw. progesteroi lub hormonu ciałka żółtego.

Regulacja hormonalna

Na skutek działania hormonów gonadotropowych FSH i LH jajniki spełnia więc podwójną rolę, wewnątrzwydzielniczą, czyli dokrewną, oraz rozrodcz polegającą na okresowym wydalaniu jajeczka, inaczej gamety żeńskiej  zdolnej do zapłodnienia. W dalszej regulacji hormonalnej cyklu płciowego wzrastające systematyczn stężenie progesteronu we krwi wpływa hamująco na wydzielanie przez przysadl FSH, co w konsekwencji powoduje szybkie obniżenie stężenia wydzielanyc estrogenów do krwi. Szybkie obniżenie stężenia estrogenów powoduje w krótkim czasie  zakończenie opisanych uprzednio przemian w błonie śluzowej macicy wystąpienie krwawienia macicznego, czyli miesiączki. Jest to ogólny schemat cyklu płciowego kobiety. Na skutek działania hormonów w narządzie płciowym kobiety oraz w całym ustroju następują zmiany w zależności od fazy cyklu iowego.

Prawidłowy cykl u kobiety

Jak wynika z opisanych zmian, cykl płciowy kobiety można podzielić na dwie : pierwsza  estrogenna, druga progesteronowa lub lutealna. Przyjmuje się naszym klimacie, że przeciętny, prawidłowy cykl u kobiety w pełni dojrzałości ;iowej trwa 28 dni, licząc od pierwszego dnia miesiączki do ostatniego dnia przedzającego następną miesiączkę. Pierwszy dzień miesiączki jest więc pierwszym dniem cyklu płciowego. W ciągu pierwszego tygodnia od momentu ustania .Dojrzały pęcherzyk Graafa: miejsce poprzedniego jajeczkowania, 2 — wzgórek jajonośny miesiączki, pod wpływem FSH następuje rozwój niedojrzałych lub pierwotny pęcherzyków w jajniku. Z przyczyn niecałkowicie znanych pełną dojrzałość osią w jajniku tylko jeden pęcherzyk, a więc jedna komórka jajowa (rzadziej dwie lub więcej). Ten właśnie jeden z najbardziej dojrzałych pęcherzyków jest główny producentem estrogenów, a następnie progesteronu. Mniej więcej w połowie,  między 13 a 15 dniem cyklu, dojrzały pęcherzyk (Graafa), zawierający jedi komórkę jajową, pod wpływem działania hormonu gonadotropowego LH pękł uwalniając jajo. Jest to więc okres jajeczkowania czyli owulacji.

Obniżenia stężeń estrogenów

Właściwie więc tylko te 3 dni są dniami płodnymi u kobiet o regularnym 28-dniowym cyklu. Ten wi okres cyklu płciowego może być wykorzystany do zajścia w ciążę lub jej unikania. U niektórych kobiet w momencie jajeczkowania, na skutek obniżenia stężeń estrogenów w okresie owulacji, występują niewielkie krwawienia lub plamieni którym mogą też towarzyszyć bóle w dole brzucha lub w okolicy krzyżowej (ból owulacyjny). Tego typu objawy nie powinny niepokoić kobiety, skoro już wie, skąd  one się biorą. Krwawienie miesiączkowe trwa przeciętnie od 3 do 5 dni. Wydzielina miesiąc; kowa składa się, jak już mówiono, ze złuszczonej błony śluzowej, z wydzieliny ji gruczołów oraz z krwi, która nadaje jej ciemny wygląd. Krew miesiączkowa słab krzepnie, ma więc charakter płynny, w czasie miesiączki powinno się jej wydal około 100 mililitrów. Bardzo skąpe lub obfite miesiączki, zwłaszcza ze skrzepam powinny skłonić do porady lekarskiej.