//////

Zaburzenia osobowości psychoterapia schematu

Nerwica histeryczna jest najstarszą postacią nerwicy wykazuje zadziwiającą żywotność, opierając się skutecznie powtarzającym się próbom wyrugowania tego terminu z aktualnie istniejących klasyfikacji. Zaburzenia osobowości psychoterapia schematu okaże się niezbędna do wyleczenia tego typu nerwicy. Przyczyn tego należy szukać w fakcie, że doświadczenie i obserwacje kliniczne potwierdzają istnienie określonych zespołów psychopatologicznych o pewnych wspólnych cechach (w tym przebiegu) oraz patogenetycznych mechanizmów psychopatologicznych. Dla obrazu psychopatologicznego charakterystyczne są zaburzenia świadomości i zaburzenia w układzie czuciowa-ruchowym oraz zachowania o prymitywnym reaktywnym charakterze, stanowiące odpowiedź na oczekiwane lub istniejące trudne i frustrujące jednostkę sytuacje. Najczęściej występuje nagły początek i niekiedy nie mniej nagłe ustąpienie zaburzeń. W mechanizmach patogenetycznych dużą rolę odgrywają wyobrażenia jednostki o chorobach oraz ich przejawach, a także nieuświadomione motywy o charakterze życzeniowym.

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.