APELE DO CZYTELNIKA

Proszę się nie obawiać, nie mam zamiaru szczegółowo oma­wiać literatury dotyczącej problemu, jak się zmieniać, jest to zadanie zupełnie innej pracy, natomiast chciałbym scharaktery­zować pewne podejścia do problemu zawarte w tych pracach, że­by Czytelnik wiedział, czego może oczekiwać, i żeby zasygnali­zować, jakie koncepcje zmieniania się człowieka kryją się w róż­nych typach prac. Koncepcje, które w jakimś stopniu określają środki proponowane przez ich autorów. Pierwsza grupa prac, z jakimi można się spotkać na rynku wydawniczym, to prace, których treścią są apele skierowane do Czytelnika, żeby działał zgodnie z pewnym światopoglądem, z pe­wną koncepcją szczęścia czy zgodnie z tym, jak autor widzi opty­malne funkcjonowanie człowieka w otoczeniu fizycznym czy spo­łecznym, żeby był pracowity, odpowiedzialny za to, co robi i mó­wi, oryginalny w myśleniu, żeby miał cywilną odwagę, nie był agresywny w stosunku do bliźnich itd., itp. Tego rodzaju apele zawarte są w pracach filozofów, myślicieli, psychologów czy w li­teraturze pięknej.

Witaj na moim serwisie! Nazywam się dr Jagoda Izdebska i jestem lekarzem z zawodu i pasji. Na moim blogu znajdziesz informacje dotyczące utrzymania dobrego zdrowia. Wpisy jakie tutaj zamieszczam to fachowa wiedza medyczna oparta o moje doświadczenie w pracy lekarza. Mam nadzieję, że treści przypadną Ci do gustu!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)