BARDZO WAŻNA MOŻLIWOŚĆ

Dziennikarze winni sami zapoznać się z wynikami badań. Analiza problemów związanych z przestępczością wymaga przede wszystkim spokoju, rozwagi i cierpliwości. Dziennikarze muszą mieć odwagę, aby uznać powszedniość, „normalność” przestępczości. Niełatwo to osiąg­nąć, albowiem odbiorcy są niepotrzebnie wyczuleni i niejako „spacze­ni” programami rozrywkowymi na temat przestępczości. Można to jednak osiągnąć, jeśli tylko dziennikarze zdołają uwolnić się od myśli, że odbiorcy pragną oglądać przestępczość taką, jaką się im obecnie przedstawia.Bardzo ważna jest możliwość zaznajomienia się z wynikami empirycznych badań kryminologicznych podanymi w zrozumiałej i    nowoczesnej formie. Pionierską rolę spełnia tu „Australian Institute of Criminology” wydając od 1986 r. serię „Trends and Issues in Crime and Criminal Justice” (Główne trendy i problemy przestępczości i    wymiaru sprawiedliwości). Są to odpowiednio przygotowane pod względem graficznym krótkie informacje objaśniające opinii publicz­nej, a zwłaszcza dziennikarzom, rezultaty badań i prezentujące w zrozumiałej formie stan wiedzy kryminologicznej na temat przestęp­czości i innych zjawisk patologicznych. Główny problem kryje się w zapewnieniu lepszej współpracy między przedstawicielami nauk kryminologicznych a mass mediami. Wymaga to wysiłków z obu stron.

Witaj na moim serwisie! Nazywam się dr Jagoda Izdebska i jestem lekarzem z zawodu i pasji. Na moim blogu znajdziesz informacje dotyczące utrzymania dobrego zdrowia. Wpisy jakie tutaj zamieszczam to fachowa wiedza medyczna oparta o moje doświadczenie w pracy lekarza. Mam nadzieję, że treści przypadną Ci do gustu!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)