Kategoria: Koncepcja przestępstwa

ODDZIELENIE CZĘŚCI

W jednym z wydań programu „Aktenzeichen XY ungelóst” podano nazwisko i pokazano zdjęcie podejrzanego o dokonanie poważnego rozboju. W rezultacie napłynęły dalsze dowody przeciwko niemu. Wyższy Sąd Krajowy we Frankfurcie uznał to za dopuszczalne 0   uzasadnione. Pomijając już sam fakt, ...

PUBLICZNE ZEZWOLENIE

Jednakże wydaje mi się, że zezwalanie na publiczne prezentowanie przez telewizję wizerunków każdego zawodo­wego czy wielokrotnego przestępcy, gdyż jakoby nie poddaje się on resocjalizacji, nie jest zasadne [348, s. 59]. Nie powinno się przecież nadużywać telewizji do „polowania” na przestępcę. ...

TEMATYKA DOCHODZENIOWA

Pewną osobę w wyniku emisji programu „Aktenzeichen XY ungelóst” zaczęto podejrzewać o udział w zabójstwie. Ujęto ją i doprowadzono na komendę policji. Zażądała ona od kanału ZDF rekompensaty za przeżyty szok psychiczny oraz za uwłaczanie jej czci. Wyższy Sąd Krajowy ...

WIDZ WIERZY

Przeciw audycjom „Aktenzeichen XY ungelóst” wysuwane są nie tylko argumenty natury prawnej, ale także merytorycznej. Program ten, emitowany od wielu lat przez ZDF, a także przez telewizję austriacką i szwajcarską, przedstawia w formie krótkich filmów inscenizowanych rzeczywiście popełnione przestępstwa, a ...

LEPSZE ZROZUMIENIE

Konrad Schima [112] otrzymał zlecenie od austriackiej telewizji ORF, aby zbadać kryminologiczne aspekty prowadzenia dochodzenia przy pomocy telewizji — na przykładzie programu „Aktenzeichen XY ungelóst”. Oglądał tę audycję regularnie, choć w sposób nie kontro­lowany i bez określonego systemu w latach ...

PORZĄDEK PUBLICZNY

Należałoby bowiem zlecić ustalenie w sposób syste­matyczny i kontrolowany, za pomocą wywiadów i badań, czy audycja kształtuje (bądź umacnia) w sposób zamierzony (lub nie) społeczne uprzedzenia i stereotypy. Schima naszkicował tu nawet kilka możliwości. Połowę przedstawianych przestępstw stanowiły czyny z ...

ODEGRANA SCENA

Na ekranie przedstawia się np. odegraną przez aktorów scenę napadu na kobietę, jej zabicie i usuwanie ciała ze wszystkimi drastycznymi szczegółami: polewanie zwłok benzyną i ich spalenie”. Obok zabójstw szczególnie eksponowaną w programie formą przestępczości są napady rabunkowe, a zwłaszcza ...

PEWNE PROBLEMY

W programach „Aktenzeichen XY ungelóst” widoczne jest dąże­nie, aby ukazać także przestępczość gospodarczą i przedstawić propo­zycje dotyczące przeciwdziałania jej. Nie można jednak programów tych określić jako audycji informacyjnych, służących zwalczaniu przestępczości [por. 209, s. 31, 38; 357, s. 21] czy ...

PROWADZENIE DOCHODZEŃ

Prowadzenie dochodzeń przy pomocy telewizji nie może przy­czynić się do widocznego polepszenia się wielce niezadowalającej wykrywalności przestępstw przeciw mieniu. W Austrii w 1972 r. — przy liczbie około 42 000 nie wykrytych sprawców włamań — 5 czy nawet 50 wyjaśnionych ...

UTRUDNIONE ZWALCZANIE ZAGROŻENIA

Programy typu „Aktenzeichen XY ungelóst” uniemożliwiają spo­łeczeństwu zrozumienie faktu, że przestępczość, którą ono widzi, stanowi jego własny problem, że rodzi się ona w jego obrębie. Wzywanie społeczeństwa do pomocy w dochodzeniu jest zbyt krótko­trwałe, aby mogło umożliwić skuteczną walkę z ...

ZABÓJSTWO Z POWODU UTRACONEJ CZCI

Program „Aktenzeichen XY ungelóst” można porównać do „kru­cjaty moralnej”, w której tkwią silne elementy humanitarne. Ludzie ustanawiający zasady czy też wprowadzający je w życie są nierzadko „moralizatorami”, którzy próbują uwzględnić dobro ogółu i jednostki [6. s. 133-148]. Jednakże ich działalność, ...

PRZEKRĘCONE OKOLICZNOŚCI

W mieście urządziła sobie małe mieszkanie, kupiła używanego Volkswagena i pracowała jako dochodząca gos­posia w domu pewnego adwokata i architektki. Podczas przyjęcia karnawałowego poznała młodego człowieka Ludwiga Góttena, które­go policja poszukiwała pod zarzutem morderstwa. Oboje się w sobie zakochali. Katarzyna ...