KIEROWANIE SIĘ MODĄ

Opinia publiczna kieruje się w dużym stopniu „modą”. Określony temat kryminalny zostaje „wymyślony”; pozostaje on aktualny dopó­ki, dopóty nie powie się o nim tego, co ma się zamiar powiedzieć. Potem ustępuje on miejsca nowemu tematowi [92, s. 19]. System społeczny nie może zajmować się wieloma tematami naraz. Musi zatem „uporać się” z jednym tematem, aby uzyskać miejsce na nowy. Dzieje się to nierzadko bardzo szybko, tak że często nie wystarcza czasu na rzeczowe opracowanie tematu. „Mody” na określone informacje i doniesienia zmieniają się stale, a sukcesja odbywa się bardzo prędko. Taki sposób informowania może mieć pozytywne strony. Umoż­liwia on np. osobom o ograniczonych możliwościach recepcji intelek­tualnej wyrobienie sobie przynajmniej powierzchownego sądu o róż­norodnych elementach rzeczywistości kryminalnej. Jednakże negatyw­ne konsekwencje „mód informacyjnych” przeważają nad pozytyw­nymi.

Witaj na moim serwisie! Nazywam się dr Jagoda Izdebska i jestem lekarzem z zawodu i pasji. Na moim blogu znajdziesz informacje dotyczące utrzymania dobrego zdrowia. Wpisy jakie tutaj zamieszczam to fachowa wiedza medyczna oparta o moje doświadczenie w pracy lekarza. Mam nadzieję, że treści przypadną Ci do gustu!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)