KONCEPCJA ZMIAN

Innymi słowy, nie wydaje się, żeby koncepcja zmian polega­jąca na apelowaniu, a nawet akceptowaniu tych apeli była szcze­gólnie efektywna. Wpływa na to zarówno niejasność, na czym ma polegać zmiana, jak i brak informacji, w jaki sposób to czynić. Druga grupa prac dotyczących modyfikacji samego siebie opie­ra się na koncepcji, zgodnie z którą określone zabiegi, dokony­wane przez sam podmiot na własnych procesach psychicznych, są w stanie w sposób niekiedy zasadniczy zmienić osobę dokony- wającą tych zabiegów, a przez to zmienić jej zachowania. Przy­kładem tego rodzaju podejścia mogą być niektóre praktyczne za­lecenia zawarte w interesującej pracy J. Mellibrudy Poszukiwa­nie samego siebie (22). Zalecenia te wynikają z bardzo złożonej koncepcji człowieka i koncepcji jego rozwoju. Jednym z tych zaleceń jest tak zwany reflektor świadomości, w którym chodzi badanie własnej świadomości i dostrzeganie jej podstawowych właściwości.

Witaj na moim serwisie! Nazywam się dr Jagoda Izdebska i jestem lekarzem z zawodu i pasji. Na moim blogu znajdziesz informacje dotyczące utrzymania dobrego zdrowia. Wpisy jakie tutaj zamieszczam to fachowa wiedza medyczna oparta o moje doświadczenie w pracy lekarza. Mam nadzieję, że treści przypadną Ci do gustu!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)