KONFLIKT W OSIĄGNIĘCIU CELU

Jeżeli jednocześnie modyfikujemy kilka zachowań, to może pojawić się konflikt utrudniający osiągnięcie celu. Przykładem może być próba jednoczesnego uczenia się kilku języków. Zwykle następuje w takich wypadkach interferencja uniemożliwiająca szybkie i poprawne nauczanie. Specjaliści od nauki języków zwykle uczą się ich „po kolei”, a nie jednocześnie. Z tą sprawą wiąże się inne niezwykle ważne w procesie samomodyfikacji za­lecenie. Chodzi mianowicie o podział jakiegoś większego ciągu zachowań na zachowania elementarne, a następnie modyfikowa­nie ich po kolei. Łatwiej jest nam modyfikować owe zachowania prostsze niż zachowania bardzo złożone. Najpierw musimy nauczyć się utrzy­mywać na wodzie i to w różnych pozycjach, a dopiero potem możemy szybko pływać kraulem.Jeżeli próbujemy zmieniać od razu jakieś bardzo złożone za­chowanie, to zwykle szybko się zniechęcamy nie widząc wyraź­nych postępów. Pamiętać więc należy o podziale złożonych zacho­wań na zachowania elementarne, które stanowić będą obiekt naszej modyfikacji.Ten rodzaj postępowania pozwala wykorzystać zasadę stop­niowania trudności. Rozbicie złożonych zachowań na bardziej elementarne i rozpoczęcie modyfikacji właśnie od nich zwiększa prawdopodobieństwo ich przyswojenia, w przeciwieństwie do modyfikacji złożonych ciągów zachowań .

Witaj na moim serwisie! Nazywam się dr Jagoda Izdebska i jestem lekarzem z zawodu i pasji. Na moim blogu znajdziesz informacje dotyczące utrzymania dobrego zdrowia. Wpisy jakie tutaj zamieszczam to fachowa wiedza medyczna oparta o moje doświadczenie w pracy lekarza. Mam nadzieję, że treści przypadną Ci do gustu!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)