KSZTAŁTOWANIE PRZEZ MASS MEDIA POŻĄDANYCH

Jedno z ostatnich badań na temat przemocy przedstawianej w telewizji zostało przeprowadzone przez zespół badawczy NBC, jednej z trzech wielkich sieci telewizyjnych USA [99], Badacze doszli do wniosku, że „przemoc telewizyjna” nie ma żadnego wpływu na postawy i zachowania odbiorców. Owo badanie, które usiłuje przypi­sać genezę zachowań agresywnych jedynie wpływom rodziny i otocze­nia, nie jest jednak przekonywające. Nie podaje ono bowiem żadnych uzasadnień tego, że modele obserwowane w rodzinie czy w otoczeniu mogą uczyć agresji, natomiast te same modele w mediach — nie.Na podstawie przytoczonych tu wyników badań nie należy bynajmniej formułować postulatu ograniczenia wolności słowa. Lu­dzie odpowiedzialni za środki masowego przekazu nie powinni jednak wracać do koncepcji, że zadaniem mediów jest jedynie dostarczanie rozrywki odbiorcom poprzez pokazywanie im przestępczości i za­chowań dewiacyjnych. W demokratycznym państwie konstytucyjnym środki masowego przekazu muszą także wypełniać zadanie obiektyw­nego informowania społeczeństwa o przestępczości i wymiarze spra­wiedliwości. Muszą one objaśniać potencjalnym ofiarom potencjalne ryzyko i zagrożenie, tłumaczyć założenia ustawodawstwa karnego i     działalności wymiaru sprawiedliwości jako „psa wartowniczego społeczeństwa” (Wachhunde der Óffentlichkeit], a także ukazywać, gdzie leży linia graniczna między tym, co dozwolone, a tym, co zakazane (teoria granicy) [41, 349].

Witaj na moim serwisie! Nazywam się dr Jagoda Izdebska i jestem lekarzem z zawodu i pasji. Na moim blogu znajdziesz informacje dotyczące utrzymania dobrego zdrowia. Wpisy jakie tutaj zamieszczam to fachowa wiedza medyczna oparta o moje doświadczenie w pracy lekarza. Mam nadzieję, że treści przypadną Ci do gustu!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)