NIEINFORMOWANIE O PRZESTĘPCZOŚCI

Nieinformowaniem określa się umyślne zaniechanie roz­powszechniania wiadomości w środkach masowego przekazu. Stano­wiło ono część polityki informacyjnej tzw. państw socjalistycznych, które uznały mass media za instrument propagandowy w służbie ideologii komunistycznej. Nieinformowanie ma zarówno pozytywne, jak i negatywne konsekwencje. Pozytywna strona przejawia się w tym, że przestępczość nie staje się sensacją, nie zostaje udramatyzowana, a więc nie dokonuje się deformacji zjawiska, co nierzadko jest w pewnej mierze udziałem prasy i mediów elektronicznych w krajach, gdzie panuje wolność słowa. Negatywny aspekt przejawia się natomiast w tym, że problem przestępczości wskutek nieinformowania nie może być dostatecznie zrozumiany przez spłeczeństwo, co utrudnia podejmowanie efektyw­nych środków zwalczania przestępczości. Negatywne skutki nieinfor­mowania przeważają nad korzyściami. Oczywiście także w krajach respektujących wolność prasy może być niekiedy konieczne wprowa­dzenie „blokady informacyjnej”.

Witaj na moim serwisie! Nazywam się dr Jagoda Izdebska i jestem lekarzem z zawodu i pasji. Na moim blogu znajdziesz informacje dotyczące utrzymania dobrego zdrowia. Wpisy jakie tutaj zamieszczam to fachowa wiedza medyczna oparta o moje doświadczenie w pracy lekarza. Mam nadzieję, że treści przypadną Ci do gustu!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)