NIEPOKÓJ I POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA

Lęk przed przestępstwem może zapobiec czynowi krymi­nalnemu, ale może także rodzić przestępczość i jej sprzyjać. Należy przy tym rozróżnić następujące rodzaje owego lęku: 1) opartą na wiedzy (kognitywną), racjonalną i konkretną obawę, 2) uczuciową, emocjonalną, irracjonalną i rozproszoną bojaźń. Racjonalną obawę można określić jako poczucie zagrożenia, które wypływa z realistycznej oceny ryzyka (jednostkowego lub społecz­nego) stania się ofiarą i prowadzi do podejmowania dostosowanych do rzeczywistej sytuacji środków ostrożności. Irracjonalna rozproszona obawa to poczucie zagrożenia oparte na nierzeczywistym postrzeganiu możliwości stania się ofiarą czynu kryminalnego (przy czym ryzyko to może dotyczyć samej bojącej się osoby bądź osób trzecich). Strach ten przeradza się często w histeryczną wprost ostrożność i prowadzi do przedsiębrania środków niewspółmiernych do rzeczywistego niebez­pieczeństwa.

Witaj na moim serwisie! Nazywam się dr Jagoda Izdebska i jestem lekarzem z zawodu i pasji. Na moim blogu znajdziesz informacje dotyczące utrzymania dobrego zdrowia. Wpisy jakie tutaj zamieszczam to fachowa wiedza medyczna oparta o moje doświadczenie w pracy lekarza. Mam nadzieję, że treści przypadną Ci do gustu!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)