ODLEGŁE WYOBRAŻENIA

Odległe od rzeczywistości wyobrażenia przestępczości wywołują wyolbrzymiony lęk przed przestępczością, który prowadzi do rozpadu wspólnoty, a także wpływają na powstawanie błędnego nastawienia opinii publicznej wobec polityki karnej. Popierana przez większość społeczeństwa polityka karna zmierza przede wszystkim do wzmoc­nienia policji, ulepszenia jej wyposażenia, zaostrzenia wyroków sądów karnych i reżimu odbywania kary pozbawienia wolności. Idee polityki karnej oparte na współczesnej wiedzy kryminologicznej nie mają szansy dotarcia do społeczeństwa. Podkreślają one znaczenie od­działywania w warunkach demokracji na sprawców czynów karal­nych, uwypuklają rolę ofiary i społeczeństwa w procesie przeciw­działania czynom kryminalnym. Przestępstwo, do którego powstawa­nia przyczynia się jego ofiara i całe społeczeństwo, może tylko przy udziale ofiary, przy udziale społeczeństwa, przez społeczeństwo i    w społeczeństwie być skutecznie zwalczone.Produkowane przez środki masowego przekazu „fale przestępczo­ści” wpływają na ustawodawstwo karne i na praktykę stosowania prawa przede wszystkim w ten sposób, iż wydaje się nieprzydatne ustawy, a przepisy prawne stosuje się jednostronnie, koncentrując ich oddziaływanie na określonych rodzajach przestępstw.

Witaj na moim serwisie! Nazywam się dr Jagoda Izdebska i jestem lekarzem z zawodu i pasji. Na moim blogu znajdziesz informacje dotyczące utrzymania dobrego zdrowia. Wpisy jakie tutaj zamieszczam to fachowa wiedza medyczna oparta o moje doświadczenie w pracy lekarza. Mam nadzieję, że treści przypadną Ci do gustu!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)