PODKREŚLENIE ZALET

Chciałbym jednak podkreślić dwie zalety tego rodzaju zabie­gów:  Wybór jakiejś cechy czy zachowania, które chcemy zmie­nić, wymaga bardzo dokładnego namysłu, zadania sobie różnych pytań. Również ocena zachodzących w nas zmian wymaga po­ważnego zastanowienia się nad tym, czy próby te są rzeczywiście skuteczne. Innymi słowy, jakakolwiek działalność automodyfika- cyjna wymaga pewnej dozy rozmyślań, pewnego rodzaju medy­tacji, polegającej na koncentrowaniu się na określonej sprawie. Jak wspomniałem, tym, co towarzyszy czy poprzedza sam proces medytacji czy autohipnozy, są ćwiczenia relaksacyjne lub ćwiczenia oddechowe. Biorąc pod uwagę ich wartość, jako sposób likwidowania przykrych stanów napięcia, warto je wykorzystać w podwójnej niejako roli. Po pierwsze ćwiczenia te mogą likwido­wać przykre stany napięcia, podenerwowanie, do których prowa­dzą często próby modyfikowania samego siebie, na przykład zre­zygnowania z palenia papierosów. Po drugie mogą ułatwić roz­ładowywanie napięć w różnego rodzaju sytuacjach, na przykład w sytuacji przedegzaminacyjnej, w czasie lotu samolotem, jeżeli ktoś przeżywa stan lęku, w czasie wizyty u dentysty.

Witaj na moim serwisie! Nazywam się dr Jagoda Izdebska i jestem lekarzem z zawodu i pasji. Na moim blogu znajdziesz informacje dotyczące utrzymania dobrego zdrowia. Wpisy jakie tutaj zamieszczam to fachowa wiedza medyczna oparta o moje doświadczenie w pracy lekarza. Mam nadzieję, że treści przypadną Ci do gustu!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)