POZYTYWNE WZMOCNIENIE

Z jakimi rodzajami wzmocnień możemy mieć do czynienia? Jeden z podstawowych podziałów, który znalazł swoje odbicie
w wyżej podanych przykładach, to podział na wzmocnienia po­zytywne i negatywne. Wzmocnienie pozytywne polega na tym, że pewien czynnik, który pojawił się po danym zachowaniu, prowadzi do jego po­nownego pojawienia się, powoduje zwiększenie częstości tego za­chowania. Organizm zachowuje się w pewien sposób, żeby uzy­skać owe pozytywne wzmocnienie. Wracając do naszych przy­kładów, wzmocnienie pozytywne występuje wtedy, gdy pies pod­nosi łapę na sygnał „podaj łapę”, a wcześniej otrzymał smako­wity kąsek za podniesienie łapy; uczeń zaczyna poświęcać wiele czasu na kaligrafię po otrzymaniu piątki. Można sądzić, że przy­najmniej w pierwszej fazie uczenia się pies podnosi łapę, żeby uzyskać kąsek, a uczeń kaligrafuje, żeby otrzymać piątkę.

Witaj na moim serwisie! Nazywam się dr Jagoda Izdebska i jestem lekarzem z zawodu i pasji. Na moim blogu znajdziesz informacje dotyczące utrzymania dobrego zdrowia. Wpisy jakie tutaj zamieszczam to fachowa wiedza medyczna oparta o moje doświadczenie w pracy lekarza. Mam nadzieję, że treści przypadną Ci do gustu!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)