REAKTYWNE ZACHOWANIE

Innym wielokrotnie podawanym przykładem jest unikanie do­tykania rozgrzanego pieca, jeżeli już się wcześniej o niego spa­rzyliśmy. I w tym wypadku cofnięcie ręki od parzącego, wywołu­jącego ból przedmiotu jest bezwarunkową reakcją naturalną; towarzyszy jej widok czerwonego pieca. Widok ten — w wyniku procesu uczenia się w przeszłości — prowadzi do powstrzymania ruchu ręki w kierunku tego przedmiotu.Tego rodzaju uczenie się bywa nazywane uczeniem się zacho­wań reaktywnych czy reaktywnym warunkowaniem. Chociaż jest ono bardzo interesujące, to jednak nie będziemy się nim zajmo­wać, gdyż w procesach modyfikacji zachowań nie odgrywa ono takiej roli jak inny rodzaj zachowań, a mianowicie zachowania instrumentalne, inaczej nazywane sprawczyni. O ile zachowania reaktywne są naturalnymi odpowiedziami organizmu na bodziec czy sytuację (ślinienie się pod wpływem kwaśnego pokarmu znajdującego się w jamie ustnej, cofanie ręki pod wpływem bólu wywołanego wysoką temperaturą), to funkcją czy celem zacho- wań instrumentalnych jest wywołanie zmiany w otoczeniu, zmo­dyfikowanie otoczenia i stąd ich nazwa — zachowania instrumen­talne (są instrumentem zmian) czy sprawcze.

Witaj na moim serwisie! Nazywam się dr Jagoda Izdebska i jestem lekarzem z zawodu i pasji. Na moim blogu znajdziesz informacje dotyczące utrzymania dobrego zdrowia. Wpisy jakie tutaj zamieszczam to fachowa wiedza medyczna oparta o moje doświadczenie w pracy lekarza. Mam nadzieję, że treści przypadną Ci do gustu!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)