SPRAWCY PRZESTĘPSTW

Sprawcami rabunków, morderstw i gwałtów dokonywanych na oso­bach w podeszłym wieku byli z reguły młodzi, kolorowi przestępcy, najczęściej wielokrotni recydywiści, wywodzący się z gett sąsiadują­cych z enklawami zamieszkałymi przez białych emerytów, którzy z różnych powodów, najczęściej z powodu ubóstwa, nie mogli opu­ścić centrum Nowego Jorku i przenieść się na bezpieczne przed­mieścia. Dziennikarze wykorzystywali temat „przestępstw przeciw ludziom starym” jak gotowy scenariusz, donoszący o kolejnych brutalnych przestępstwach. Poddano ostrej krytyce system sądownictwa dla nieletnich. W policji nowojorskiej powstał oddział specjalny złożony z funkcjonariuszy przebranych za ludzi starych. Towarzyszyli im operatorzy lokalnych stacji telewizyjnych filmując moment aresz­towania nieletnich napastników. Policjanci organizowali zebrania starszych mieszkańców, aby wyjaśnić im, jak się najlepiej ustrzec przed grożącym niebezpieczeństwem. Do ciała ustawodawczego stanu Nowy Jork wpłynął projekt ustawy zmierzającej do zaostrzenia kar orzeka­nych wobec młodocianych recydywistów, którzy dopuścili się prze­stępstwa skierowanego przeciw ludziom starym.

Witaj na moim serwisie! Nazywam się dr Jagoda Izdebska i jestem lekarzem z zawodu i pasji. Na moim blogu znajdziesz informacje dotyczące utrzymania dobrego zdrowia. Wpisy jakie tutaj zamieszczam to fachowa wiedza medyczna oparta o moje doświadczenie w pracy lekarza. Mam nadzieję, że treści przypadną Ci do gustu!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)