ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU A USTAWODAWSTWO I POLITYKA KARNA

Większość społeczeństwa stoi na stanowisku, że polityka karna powinna się opierać na zasadzie odpokutowania i odpłaty [113, s. 73 – 74], Powszechne są żądania rozbudowy i wzmocnienia policji, a wyroki sądów w sprawach karnych są krytykowane jako zbyt pobłażliwe. Wyrażane są opinie, że ustawowe zagrożenia karne są zbyt niskie, a więźniowie są traktowani w zakładach karnych w sposób zbyt łagodny i wyrozumiały. Takie błędne nastawienie wobec polityki karnej jest odbiciem obrazu przestępczości i wymiaru sprawiedliwości, jaki przekazuje opinii publicznej telewizja i inne środki masowego przekazu.W związku z tym mass media nie mogą właściwie pełnić swej funkcji kontrolnej wobec ustawodawstwa karnego i praktyki jego stosowania. Utrudniają społeczeństwu możliwość wglądu w społeczne przyczyny przestępczości, a także odbierają możność poznania, na czym polega nieformalna kontrola społeczna. Jeśli przedstawia się przestępczość jako zjawisko, za które jest odpowiedzialna stojąca poza obrębem społeczeństwa grupa „złych” ludzi [106, s. 157], jeśli wciąż podkreśla się, że jedynie instancje formalnej kontroli społecznej, np. policja czy sądy, mogą opanować przestępczość, to już na samym wstępie tłumi się wszelką krytykę oficjalnych agend kontroli społecz­nej.

Witaj na moim serwisie! Nazywam się dr Jagoda Izdebska i jestem lekarzem z zawodu i pasji. Na moim blogu znajdziesz informacje dotyczące utrzymania dobrego zdrowia. Wpisy jakie tutaj zamieszczam to fachowa wiedza medyczna oparta o moje doświadczenie w pracy lekarza. Mam nadzieję, że treści przypadną Ci do gustu!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)