SZYBKIE ZAPOMINANIE

Mass media szybko zapominają o terroryzmie, skoro tylko wsku­tek przejściowego zaniku działalności terrorystycznej temat przestaje być „aktualny”, a opinia publiczna uważa problem za załatwiony. Dlatego każdy nowy akt terroru przyjmuje ona z coraz większym strachem. W pośpiechu robi się więc nowe filmy dokumentalne, które znowu należycie nie wyjaśniają problemu. W telewizyjnych filmach dokumentalnych na temat „klasycznej przestępczości” wyraźnie nadreprezentowane były czyny kryminalne zużyciem przemocy. Eksponowały obrażenia fizyczne ofiar przestęp­czości, pomijając szkody natury psychicznej czy społecznej. Środki masowego przekazu mówią wciąż niewiele o tym, że kontrola społecz­na to przede wszystkim kontrola nieformalna sprawowana przez rodzinę, szkołę, grupę pracowniczą czy towarzyską. W analizowanych filmach często wypowiadali się uczestnicy zdarzeń i funkcjonariusze więzienni. Sprawcy, ofiary czy przedstawiciele wymiaru sprawiedliwo­ści nie zawsze potrafili jednak powiedzieć, dlaczego zachowali się w określony sposób. W tych filmach informacje zostały „zatomizowa­ne”, rozbite na przykłady i poszczególne przypadki. Obiektywizm źle się „sprzedaje”, trzeba było więc film „doprawić” emocjonalnie i    ideologicznie. Nie wyjaśniano też należycie kontekstu zdarzenia.

Witaj na moim serwisie! Nazywam się dr Jagoda Izdebska i jestem lekarzem z zawodu i pasji. Na moim blogu znajdziesz informacje dotyczące utrzymania dobrego zdrowia. Wpisy jakie tutaj zamieszczam to fachowa wiedza medyczna oparta o moje doświadczenie w pracy lekarza. Mam nadzieję, że treści przypadną Ci do gustu!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)