TRWAŁY ELEMENT OSOBOWOŚCI

Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że w procesie modyfi­kacji własnego zachowania mogą występować powroty do po­przednich poziomów zachowania. Fakt ten należy traktować jako coś naturalnego, co nie powinno demobilizować nas do dalszej pracy nad sobą.  Powinno się uwzględniać pojawianie się plateau, a więc okresów, w których brak jest przyrostu (lub spadku) modyfiko­wanego zachowania. Okresy te trzeba traktować jako coś natu­ralnego, a przezwyciężyć je można zmieniając metodę uczenia się.  Należy przeznaczyć pewien czas na utrwalanie nowego po­żądanego zachowania lub pełną eliminację zachowania niepożą­danego. W okresie tym należy nadal tak stosować wzmocnienia, żeby określona sytuacja niemal zawsze wywoływała (lub nie) dane zachowanie, a więc żeby stało się ono (lub przestało być) trwałym elementem naszej osobowości. Obecnie zajmiemy się sprawą technik relaksacyjnych, które chociaż nie są bezpośrednio związane z uczeniem się no­wych zachowań czy z usuwaniem starych, to jednak odgrywają dużą rolę w procesie modyfikacji własnych zachowań.

Witaj na moim serwisie! Nazywam się dr Jagoda Izdebska i jestem lekarzem z zawodu i pasji. Na moim blogu znajdziesz informacje dotyczące utrzymania dobrego zdrowia. Wpisy jakie tutaj zamieszczam to fachowa wiedza medyczna oparta o moje doświadczenie w pracy lekarza. Mam nadzieję, że treści przypadną Ci do gustu!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)