WYRAŻANIE POGLĄDÓW

Swobody wyrażania poglądów nie należy ograniczać. Przeciwnie, środki przekazu winny w pełni z owej swobody skorzystać. To bowiem odróżnia mass media w wolnym państwie prawa od środków przekazu działających w warunkach totalitarnego reżimu, iż mogą one krytyko­wać potężne instytucje i organizacje państwowe.Jednakże prawie wcale nie krytykuje się ustawodawstwa karnego i    praktyki jego stosowania. Punkt widzenia sprawcy przestępstwa i    ofiary jest bardzo rzadko uwzględniany. Środki masowego przekazu nie są przy tym w żaden sposób manipulowane. Nie dostrzegają po prostu faktu, że uprawiają jednostronną propagandę. Nie uwzględ­niają wiedzy kryminologicznej. Nie może to jednak dziwić. Tradycyj­na, zorientowana na sprawcę kryminologia broni się bowiem różnymi sposobami przed wszelkim propagowaniem wiedzy, przed rozsądnym doradztwem w zakresie przestępczości i jej zwalczania. Choć wpływ mass mediów na ustawodawstwo karne niełatwo jest skonkretyzować, to trzeba uświadomić sobie fakt, że są one czyn­nikiem kształtującym obawy i postulaty grup społecznych co do kontroli przestępczości, służąc jednocześnie jako instrument sank­cjonujący oficjalną politykę karną.

Witaj na moim serwisie! Nazywam się dr Jagoda Izdebska i jestem lekarzem z zawodu i pasji. Na moim blogu znajdziesz informacje dotyczące utrzymania dobrego zdrowia. Wpisy jakie tutaj zamieszczam to fachowa wiedza medyczna oparta o moje doświadczenie w pracy lekarza. Mam nadzieję, że treści przypadną Ci do gustu!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)