ZAKRES POLITYKI KARNEJ

Środki masowego przekazu słusznie przypisują oficjalnym infor­macjom na temat rozstrzygnięć z zakresu polityki karnej duże znaczenie. Informacje te odgrywają bowiem dla odbiorców mass mediów większą rolę niż wypowiedzi polityków opozycyjnych czy naukowców dotyczące polityki karnej. Jednakże gorliwość środków masowego przekazu w upowszechnianiu oficjalnych enuncjacji nie powinna iść tak daleko, aby przyjmować je zupełnie bezkrytycznie jako całkowicie wiarygodne i pomijać przy tym bądź wręcz elimino­wać doniesienia z innych źródeł. Przytoczony przez Howarda S. Beckera przykład ustawy dotyczącej marihuany jasno wskazuje, że także demokratyczne rządy ulegają niekiedy pokusie, aby pod płasz­czykiem oficjalnych komunikatów przekazywać nie mające potwier­dzenia w rzeczywistości informacje mające służyć uzasadnieniu prowa­dzonej polityki karnej. Mass media okazały się w tym wypadku instrumentem sprzyjają­cym realizacji polityki rządu. W społeczeństwie pluralistycznym powinny one nie tylko pomagać w upowszechnianiu poglądów kół rządzących, ale także zwracać uwagę na słabszych, uciśnionych.

Witaj na moim serwisie! Nazywam się dr Jagoda Izdebska i jestem lekarzem z zawodu i pasji. Na moim blogu znajdziesz informacje dotyczące utrzymania dobrego zdrowia. Wpisy jakie tutaj zamieszczam to fachowa wiedza medyczna oparta o moje doświadczenie w pracy lekarza. Mam nadzieję, że treści przypadną Ci do gustu!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)