ŹRÓDŁA ZMIAN ZACHOWAŃ

Część zmian w naszym zachowaniu jest w jakimś stop­niu związana z naszym [naturalnym rozwojem. Na przykład będąc bardzo małymi dziećmi zaczynamy siadać, następnie chodzić i dzieje się to właściwie bez pomocy innych. Jednakże zakres takich zmian nie jest w ciągu całego życia zbyt wielki, a dokład­nie nie wiadomo, jaka jest w nich rola naszego naturalnego roz­woju, a jaka oddziaływań zewnętrznych. Przykładem może być chociażby rozwój mowy dziecka, w tym wypadku trudno sobie wyobrazić, żeby dziecko zaczęło mówić poza oddziaływaniami rodziców, którzy mówią do niego. Tego typu zmiany nie są spe­cjalnie ważne z punktu widzenia treści pracy, chociaż w dalszej części  wrócę jeszcze do spraw uwarunkowań genetycz­nych.Jak już wspomniałem, dużo zmian w naszym zachowaniu zwią­zanych jest, z oddzialywaniami zewnętrznymi. Świat, w którym żyjemy, stawia nam wymagania, a jednocześnie sam się zmienia, zmuszając nas do znał a n naszych zachowań, jeżeli mamy się w nim utrzymać przy życiu.

Witaj na moim serwisie! Nazywam się dr Jagoda Izdebska i jestem lekarzem z zawodu i pasji. Na moim blogu znajdziesz informacje dotyczące utrzymania dobrego zdrowia. Wpisy jakie tutaj zamieszczam to fachowa wiedza medyczna oparta o moje doświadczenie w pracy lekarza. Mam nadzieję, że treści przypadną Ci do gustu!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)