ZWOLENNICY KONCEPCJI

Badania przeprowadzone w USA [127] i w Szwajcarii [254] próbują dowieść, że mass media nie wywołują strachu przed przestępczością. Badacze przyznają wprawdzie, że przestępstwa z użyciem przemocy są~ rzeczywiście rzadkie, że środki przekazu ukazują je stale i w sposób przesadny, że lęk przed przestępczością jest szeroko rozpowszechniony wśród ludności. JMegują jednak rolę, jaką mogą odgrywać media w szerzeniu się owego strachu. Przypisują go bowiem osobistym doświadczeniom z przestępstwem, fizycznej i społecznej podatności na przestępczość i rozmowom prowadzonym na ten temat. Zwolennicy tych koncepcji nie są jednak w stanie wyjaśnić sprzeczności, jaka kryje się w wynikach ich badań. Nie sposób bowiem wyjaśnić, dlaczego tak dużo osób zna tę problematykę i o tym rozmawia, skoro liczba ofiar przestępczości z użyciem przemocy jest niewielka. Badania wiktymologiczne wskazują, że ofiary przestępstw zazwyczaj mówią o tym, có je spotkało, bardzo niechętnie. Nie przekonuje też, dlaczego rozmowy na temat przestępczości miałyby opierać się jedynie na osobistym doświadczeniu, nie zaś na obrazach prezentowanych w mediach.

Witaj na moim serwisie! Nazywam się dr Jagoda Izdebska i jestem lekarzem z zawodu i pasji. Na moim blogu znajdziesz informacje dotyczące utrzymania dobrego zdrowia. Wpisy jakie tutaj zamieszczam to fachowa wiedza medyczna oparta o moje doświadczenie w pracy lekarza. Mam nadzieję, że treści przypadną Ci do gustu!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)